H.K. General Building Contractors Association
香港建築業承建商聯會
 

第25屆公德地盤嘉許計劃頒獎典禮 27.5.2019

 

建造業安全周開幕典禮暨研討會20.5.2019

 

2019樓宇安全研討會   2.5.2019

 

屋宇署“樓宇安全周2019開幕典禮”27.4.2019

 

香港特區政府勞動節酒會 26.4.2019 

 

出席發展局有關大灣區發展機遇的會議 28.3.2019

 

第九屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮 25.3.2019

 

建造業安全獎勵計劃頒獎典禮暨嘉年華會 17.3.2019

 

出席市區重建局技術委員會會議 7.3.2019

 

2018年建造業議會周年聚餐 24.1.2019

 
   


   

    

    


    

    

    

    

    

    


    


    


 


 


/p>

   

活動預告
對不起,沒有最新資訊
其他連結
 

網頁設計 由 WOW網頁設計公司提供